Học sinh Bùi Phương Thảo lớp 4C Trường tiểu học Minh Quang B hưởng ứng cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022.