Học sinh Trần Hà Linh lớp 2B Trường tiểu học Minh Quang B hưởng ứng cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022.