Trường Tiểu Học Minh Quang B hưởng ứng phong trào xây dựng trường, lớp học SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN.