Video trong phần thi trình diễn áo dài hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" của cô giáo Nguyễn Thị Thơm Trường Tiểu học Minh Quang B.