Video trong phần thi ứng xử trong hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" của cô giáo Nguyễn Thị Thơm Trường Tiểu học Minh Quang B.