A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường tiểu học Minh Quang B rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ.

   Thực hiện Kế hoạch số 155-KH/HU, ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại; dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện”; Hướng dẫn số 06-HD/HU, ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý”;

  Sáng ngày 16/4/2022 Trường tiểu học Minh Quang B tổ chức họp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với các chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý như sau:

I. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026.
1. Quy hoạch chức danh cấp trưởng
Số cán bộ được phê duyệt quy hoạch: 02 đ/c
- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy.
- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên.

2. Quy hoạch chức danh cấp phó.
  Số cán bộ được phê duyệt quy hoạch: 02 đ/c
- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy.
- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên.

II. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2026-2031

1. Quy hoạch chức danh cấp trưởng.
 Số cán bộ được phê duyệt quy hoạch: 02 đ/c
- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy.
- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên.

2. Quy hoạch chức danh cấp phó.
  Số cán bộ được phê duyệt quy hoạch: 03 đ/c
- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy.
- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên.
- Nguyễn Thị Bích Thành.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan